Ochrana osobných údajov

Pokladáme ochranu osobných údajov za veľmi dôležitú a dôsledne dodržiavame ustanovenia zákona na ochranu osobných údajov platných na Slovensku. Osobné údaje zhromažďujeme iba v nevyhnutnom rozsahu.

V tomto vyhlásení sú uvedené základné informácie o tom, ako je zaručená ochrana týchto údajov a o druhu údajov, ktoré zhromažďujeme na konkrétne účely.

 

Zhromažďovanie, spracovávanie a poskytovanie osobných údajov

Našu webovú lokalitu môžete navštíviť v podstate bez toho, aby ste poskytli akékoľvek osobné údaje. Osobné údaje zhromažďujeme, iba ak ich uvediete z vlastného rozhodnutia, napr.:

  • Ak si na našich stránkach vytvoríte účet.
  • Ak uskutočníte na našich stránkach objednávku tovaru.

 

Súhlas so spracovaním osobných údajov a ich využitím výhradne na uvedené účely

Ak uvediete osobné alebo firemné údaje (emailové adresy, mená, adresy), poskytujete ich výhradne na základe svojho slobodného rozhodnutia. Uvedením týchto údajov vyjadrujete súhlas so zhromaždením, spracovaním a použitím týchto údajov na účely kontaktu, spracovania objednávok, na reklamné účely a na ochranu našich legitímnych podnikateľských záujmov týkajúcich sa poradenstva a podpory pre našich súčasných aj budúcich zákazníkov. Zhromažďovanie, spracovanie a používanie sa nevykonáva na žiadne iné účely. Svoj súhlas môžete s okamžitou platnosťou kedykoľvek odvolať.

Odovzdanie vašich osobných údajov sa nevykoná, ak s tým nebudete výslovne súhlasiť.

 

Zhromažďovanie anonymných údajov pri návšteve našich stránok

Váš internetový prehliadač poskytuje údaje, ktoré sa automaticky zhromažďujú a zaznamenávajú do súborov na našom serveri. Ide napríklad o nasledujúce informácie:

  • Typ/verzia prehliadača.
  • Používaný operačný systém.
  • Adresa URL odkazujúceho servera (predtým navštívená webová lokalita).
  • Názov pristupujúceho počítača (adresa IP).
  • Čas serverovej požiadavky.

Nedokáže podľa týchto údajov identifikovať konkrétne osoby. Nevykonáva sa zlučovanie týchto údajov so žiadnymi údajmi z iných zdrojov.

Táto webová lokalita využíva Google Analytics, službu webovej analýzy, ktorú poskytuje spoločnosť Google Inc. (ďalej len „Google“). Služba Google Analytics využíva na analýzu vášho používania tejto webovej lokality súbory cookie, teda textové súbory, ktoré sa ukladajú do vášho počítača. Spoločnosť Google bude využívať tieto informácie v mene prevádzkovateľa tejto webovej lokality na analýzu jej používania, vytváranie reportov o aktivite na webovej lokalite, vytváranie reportov o zobrazeniach Google Display Network a poskytovať prevádzkovateľovi tejto webovej lokality ďalšie služby súvisiace s jej využívaním a využívaním internetu.

Táto lokalita využíva remarketing so službou Google Analytics na on-line reklamu, ktorá na webových lokalitách zobrazuje reklamu tretích strán a spoločnosti Google. Táto webová lokalita, ako aj tretie subjekty poskytujúce služby, a to vrátane spoločnosti Google, využívajú na tento účel súbory cookie. Súbory cookie hostiteľskej domény spolu so súbormi cookie tretích strán prispôsobujú a optimalizujú reklamu zobrazovanú na webovej lokalite na základe predchádzajúcich návštev.

V nastaveniach webového prehliadača môžete zakázať ukladanie súborov cookie, upozorňujeme vás však, že to môže obmedziť plné využívanie všetkých funkcií tejto webovej lokality. Takisto môžete zakázať odosielanie informácií vytvorených súbormi cookie do spoločnosti Google o používaní tejto webovej lokality, ako aj spracovávanie týchto informácií. V takom prípade si musíte stiahnuť a nainštalovať doplnok prehliadača dostupný prostredníctvom nasledujúceho prepojenia: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout.

Úpravou nastavení reklám môžete zakázať používanie služby Google Analytics pre zobrazované reklamy a môžete regulovať typy reklám zobrazovaných službou Google Display Network: http://www.google.com/settings/ads.

 

Súbory „cookie“

V niekoľkých prípadoch sa na našej webovej lokalite využívajú takzvané súbory cookie. Napomáhajú, aby naša ponuka bola užívateľsky prístupnejšia, efektívna a bezpečná. Súbory „cookie“ sú malé textové súbory, ktoré ukladá prehliadač do počítača. Väčšina súborov cookie, ktoré používame, sú takzvané súbory cookie relácie, ktoré sa po ukončení návštevy lokality vymažú. Súbory „cookie“ nemôžu poškodiť počítač a neobsahujú žiadne vírusy.

 

Právo na prístup k informáciám

Máte právo požiadať o informácie o tom, aké údaje o vás sa ukladajú, odkiaľ pochádzajú, kto je ich príjemcom a aký je účel ich ukladania.

Okrem toho máte podľa právnych predpisov právo požiadať o opravu, blokovanie alebo vymazanie svojich osobných údajov.

 

Zabezpečenie

Prijímame sofistikované technické a organizačné opatrenia na ochranu poskytnutých osobných údajov pred náhodnou alebo úmyselnou manipuláciou, stratou, zničením a prístupom neoprávnených osôb. Naše bezpečnostné opatrenia neustále vylepšujeme podľa poznatkov technologického vývoja.

 

Ďalšie informácie

Vaša dôvera pre nás znamená veľa. Preto odpovieme na všetky otázky týkajúce sa spracovania vašich osobných údajov. Ak by ste mali akékoľvek otázky, na ktoré ste nenašli odpoveď v tomto vyhlásení o ochrane osobných údajov alebo by ste chceli podrobnejšie informácie o niektorých skutočnostiach, kedykoľvek nás kontaktujte na emailovej adrese doopla@doopla.sk